Viktig! Har du en Pitney Bowes maskin? Les her!

Pitney Bowesfrankeringsmaskiner er bygget slik att de har printerhode separert fra blekkpatronen. Det betyr for deg som bruker, att maskinen IKKE tåler å stå tom for blekk.

Maskinen er bygget opp slik att blekkpatronen fungerer kun som ett «reservoar» for printerhode(Se bilde 3), som er den delen som sprayer blekket på konvolutten. Dersom maskinen går tom for blekk, vil printerhodes mikroskopiske hull fylle seg med blekk og papirstøv som tørker. Det er dette som gjør at maskinen enten printer kun deler av trykket eller ingen ting. Se bilde 1

Derfor er det viktig å alltid ha en blekkpatron liggende klar til å skifte med en gang den gamle er tom!

Maskinen vil kjøre printerhode inn til kanten av maskinen hvor det ligger en svamp og sprute litt blekk ut av printerhode for å holde det» åpent» og unngå att det tørker ut. Se bilde 2

Det er derfor viktig att maskinen aldri blir slått av i forbindelse med helg/ferier ol. slik att du ungår att printerhodet tørker ut.